Atea

Atea är ett norskt IT-företag med huvudkontor i Oslo vars verksamhet innefattar IT-infrastruktur och IT-konsultation. Företaget är den största leverantören av IT-infrastruktur i Norden och Baltikum, och den näst största i Europa. År 2010 hade företaget en omsättning på 17 miljarder norska kronor, och under 2011 nådde det en omsättning på 20 miljarder norska kronor. Atea har över 6000 anställda och finns i över 80 av de viktigtaste städerna i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.78744300

Atea som företag grundades 1968, och har växt stort sedan dess. Det hette till en början Merkantildata, bytte namn till Ementor efter en sammanslagning med två andra företag 2003, och bytte slutligen namn igen till Atea 2009. Sedan dess har Atea köpt upp flera IT-företag, bland annat Umoe IKT 2010, Confuto 2011, IT Partner 2012 och Itale 2013. På detta sätt har Atea etablerat sig på den marknadsledande position företaget har i Norge och Norden idag.

Atea erbjuder i första hand maskin- och programvaruprodukter som har tillverkats av andra företag, som till exempel Cisco, HP, Microsoft och Apple, men bedriver också en konsultverksamhet inom både IT-infrastruktur och informationshantering. Företaget har ungefär 1000 anställda IT-konsulter som har spetskompetens inom områden som system och plattform, kommunikation, säkerhet och produktivitet. Konsulterna har tillräckligt bred kompetens för att kunna arbeta i alla steg i ett företags verksamhet: från att hjälpa till med att implementera en ny lösning till att ha ansvaret för drift och underhåll eller bara fungera som en extra hjälp för avlastning från de andra anställda. Konsulterna arbetar projektorienterat och använder metoder som PPS (Praktisk Projektstyrning) och ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Förutom den kompetens konsulterna redan har arbetar Atea ständigt med att utveckla deras kompetens genom ett kompetensnätverk som används till erfarenhetsutbyte och vidareutbildning. Med hjälp av nätverket kan konsulterna utbyta kunskap med varandra och diskutera kundernas problem för att gemensamt hitta lösningar. Atea har kvalificerade partnerskapstitlar hos bland annat Microsoft, Cisco, VMware och Citrix, och har fått flera utnämningar till bästa kompetenspartner.

Om du tycker att IT-konsulter blir en för stor kostnad för ditt företag kan det löna sig att fortbilda företagets egen personal inom IT. Hos Addskills kan personalen till exempel gå en Excelkurs, och på så sätt få djupare kunskaper om programmets funktioner.

originmag