IT-konsulter

IT-konsulter är IT-utbildad personal som hyrs in eller ut på ett företag. Det kan till exempel vara programmerare, testare, projektledare och supportpersonal. Ett företag som hyr in konsulter med kompetens man saknar kan mycket väl hyra ut konsulter samtidigt av olika anledningar. Till exempel om arbetsmarknaden ändras och man inte har tillräckligt med inhouse-uppdrag för medarbetarna – eller för att det helt enkelt är en bra affär att hyra ut konsulter. Det finns också rena konsultfirmor som bara hyr ut konsulter.

IT-konsulten

En person med IT-utbildning kan av olika anledningar välja att bli konsult istället för att bli anställd direkt på ett företag. Man kan då få spännande uppdrag och även prova på att byta arbetsplats ganska ofta. Men vissa konsulter jobbar på samma företag i många år. Att starta eget som konsult kan också vara ett alternativ – man är då fri att själv välja var man ska hamna och det ger en bra inkomst.

Men det passar inte alla att med den osäkerheten i jobbet som konsultyrket innebär och man hamnar eventuellt lite mitt emellan konsultkollegorna och kollegorna där man är uthyrd. Man har också två chefer och även om konsultchefen är ens ansvarige chef så kan det gå lång tid mellan mötena med denne. Om en konsult verkar ha problem med stress eller liknande kan en chef eller kollega tryggt vända sig till tjänsteföretaget https://www.ljungsjoberg.se/ för att få råd och stöd. Konsultfirmor brukar anordna sociala aktiviteter och resor med mera för att öka sammanhållningen och känslan av tillhörighet. Men om det stämmer väldigt bra mellan konsulten och det inhyrande företaget kan det sluta med att konsulten börjar som anställd istället och slutar på konsultfirman.

Konsultföretaget

Det finns alltid en risk med att hyra ut konsulter – om konjunkturen går ner kan konsulter bli sittande utan att dra in pengar. Men oftast är det en bra affär om det går att rekrytera duktiga medarbetare som kan hyras ut omgående. Med den lilla risken att de trivs för bra dit de kommer – men det hör mer till undantagen och sker oftast efter lång tid som konsult och blir en win-win för alla inblandade.

Det inhyrande företaget

För det inhyrande företaget är konsulter en väldig tillgång. Man kan snabbt skaffa ny personal vid ökad arbetsbelastning, utan tidskrävande och dyra rekryteringsprocesser. Man kan lika snabbt minska personalen vid sämre konjunktur eller missade affärer. Dock kostar konsulter oftast lite mer men flexibiliteten att ändra arbetsstyrkan vid behov och möjligheten att snabbt få in hög kompetens överväger detta. Det kan också helt enkelt vara svårt att hitta rätt person att anställa.

Medellönen för en konsult ligger på drygt 40 000. Det råder brist på erfarna konsulter och enligt en SACO-undersökning finns det en brist på systemvetare – framtidsutsikterna är goda.

originmag