Vad gör en it-konsult?

Det finns ett par yrken som världen alltid kommer att behöva, läkare, personer som på olika sätt arbetar med livsmedel, möbeltillverkning, personer som på varierande sätt arbetar med klimatet, vattenreningsverk, med flera. Sedan 80-talet hör också personer som arbetar med IT på olika sätt till den här kategorin. Trots det finns det en bild av att det är på väg utför med hela teknikbranschen och att det skulle påverka arbetsmarknaden.

Ett sätt att göra sig lite mer oberoende av arbetsmarknaden och kanske framför allt att göra sig mindre beroende av vissa andra bolag är genom att arbeta som konsult. Det ser lite olika ut för olika konsulter, men många väljer att starta enskilda firmor att arbeta via och om det inte passar kan man till exempel ändå åta sig frilansuppdrag och fakturera via Frilansfinans.se och liknande sidor. Med det som utgångspunkt kan vi konstatera att vad en IT-konsult gör varierar på en mängd olika sätt. Det kan handla om att arbeta med verksamhetsutveckling ur ett IT-perspektiv, att hantera stora mängder data, arbeta med programmering och liknande. Men, det kan också handla om att utveckla olika typer av produkter eller arbeta med projektledning. Möjligheterna verkar vara oändliga.

Det som förenar dem är perspektivet, alla arbetar utifrån ett IT-perspektiv. Och alla brinner mer eller mindre för affärsutveckling och att arbeta mot en kund. Dessutom får du som IT-konsult ständigt möta nya människor och hantera nya typer av utmaningar. Bara för att du har arbetat som en viss tjänst på ett företag behöver det inte nödvändigtvis innebära att du gör exakt samma sak på en liknande position på ett annat företag.

Konsultbolag

Det finns en hel del nätverk, företag och bolag som jobbar med IT-konsulter. Antingen olika nätverk för de enskilda konsulterna att gå med i själva, men också regelrätta företag som anställer konsulter och hyr ut dem till kunder för olika uppdrag. En konsult är per definition någon som är specialist på ett specifikt område och som arbetar med att ge råd till andra om sitt specialistområde. Och ett konsultbolag eller en annan typ av firma som hyr ut konsulter kallas för bemanningskonsult. Men, om vi fokuserar på ett mer klassiskt konsultbolag så fungerar det ofta så att konsulten bli uthyrd som specialist på ett område där kunden, eller i det här fallet, det andra företaget saknar kompetens. Det är också därför det finns så många olika typer av konsulter. Med IT-konsulter handlar det om att en rad olika företag som saknar special kompetenser inom IT hyr en konsult för rådgivning om det. En negativ aspekt med att arbeta som konsult är att du genom att ta olika typer av uppdrag också kan stå utan arbete i perioder. Om du hamnar i en sådan period och samtidigt fortfarande står till konsultbolagets förfogande så kan du inte få hjälp från exempelvis A-kassan.

originmag