Framtidens karriärer finns inom IT

IT-branschen växer och efterfrågan på duktiga programmerare och nätverkstekniker är stor. Digitaliseringen har påverkat hela samhället och den fortsätter att påverka oss. Många kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer ställer om sina verksamheter mot en allt mer digital inriktning. Detta har gjort att efterfrågan på digital kompetens har ökat enormt. Samtidigt är många yrken inom IT-området komplicerade och kräver mycket. För att bli framgångsrik inom IT-branschen bör du ha en ingenjörsexamen och det gäller att tidigt bygga upp en erfarenhetsbank. Den som hamnar efter när det gäller ny och modern teknisk är snabbt uträknad.

Digitaliseringen påverkar alla

Runt om i landet vill man inspirera ungdomar till att söka jobb inom IT. Det finns också satsningar på att fler tjejer ska gå teknikutbildningar. Sammantaget handlar detta om att man ser att behoven inom sektorn kommer att öka och det kommer att finnas en väldigt stor efterfrågan på kompetens inom området i framtiden. Sverige har gjort sig känt som ett land som ligger i framkant när det gäller informationsteknologi och om Sverige ska kunna behålla den positionen gäller det att inte hamna efter kompetensmässigt. Därför är det bra om även unga människor tidigt kan få möjlighet att komma in och jobba inom IT-området.

IT-branschen är tuff men spännande

IT-branschen är krävande och det är ofta högt tempo och krav på snabba leveranser. Samtidigt är jobben ofta varierade och stimulerande, särskilt för den som gillar att lösa svåra problem och vara kreativ. Det finns en nidbild av dataprogrammerare, men att jobba med IT innebär inte att sitta framför en dator i en källare hela dagen. Dagens IT-konsulter är socialt skickliga och jobbar ofta på de modernaste kontoren i våra största städer. Det gäller att kunna samarbeta och ofta sker arbetet i team. Det är vanligt med snabba, effektiva möten där alla måste vara på tårna och kunna leverera även utan någon längre förberedelsetid.

originmag