Devcore

Devcore Som en av de högst rankade konsultbyråerna inom IT i Sverige idag, har DevCore AB nått en lång väg sedan starten år 2000. Några av de faktorer som bidragit till deras framgångar är låg personalomsättning, erfarna medarbetare och en mycket solid ekonomi som får en så kallad diamantstatus hos kreditvärderingsfirman Soliditet- vilket innebär det högsta betyget: AAA. Dessutom vann DevCore den så kallade Stadskampen för mindre företag, d.v.s. företag med upp till 25 anställda, för något år sedan, vilket innebär att de fick bära titeln Svenska mästare i Microsoft-certifieringar.

Mästare på många plattformar

IBM_PC_5150DevCore AB kan sägas dela upp sin verksamhet i två huvudsakliga underavdelningar: DevCore Utveckling, som arbetar med att ta fram skräddarsydda lösningar för kunders behov och DevCore Drift som bistår med befintliga IT system hos kunderna. CMS system, som exempelvis WordPress, SharePoint och EpiServer utgör en stor del av företagets konsultverksamhet. T.ex. har elva av DevCores medarbetare certifiering för EpiServer, både installation av systemet och support. Firman har certifieringen EpiServer Premium Partner. EpiServer är ett av de populäraste CMS-verktygen år 2016, men de arbetar under hård konkurrens från främst WordPress! ” Högst rankade Episerver partners 2016, de överger plattformen” , efter beslut i ledningen 2015, är bland annat Centerpartiet, som nu väljer SiteVision efter att ha ratat WordPress och Samhall AB, som istället valt att ha WordPress. Det är således en god strategi för DevCore AB att fortsätta arbeta på en bred front inom CMS, och behålla sin spetskompetens som konsulter även inom de andra populära managementverktygen.

Med kompetens – mot framtiden

Med den interna kompetens som DevCore AB redogör för på företagets hemsida är det inte konstigt att de tog hem titeln som svenska mästare bland småföretag år 2012 i Stadskampen, vilket nämndes i inledningen! Konsulterna förtjänar att vara stolta över sin fortlöpande insats vad det gäller att ta certifieringar, över sin tävlingsanda och även över sin vilja att visa framfötterna, då de därmed driver både sin egen och DevCore ABs utveckling framåt och förstärker företagets redan solida namn inom IT branschen. Kunderna kan även räkna med att konsulten finns kvar för fortlöpande support efter det projekt firman anlitats för har blivit avslutat. Det faktum att DevCore är ett mindre företag gör att kundkontakterna kan hållas personligare och att databasen på de fortlöpande kunderna inte är lika överväldigande stor som hos de större företagen inom samma bransch, till exempel Sogeti. Troligtvis är det detta, ett gott namn, personlig kontakt och kvalitet, i samband med den starka kreditvärdigheten, som gör att DevCore AB fortsätter växa och nyrekrytera även i denna period när många svenska IT- företag går knaggligt och avvecklar istället

originmag