Accenture

Accenture Plc är ett Fortune Global 500-företag. Accenture Plc är ett multinationellt företag med huvudsakligen tre affärsområden; Management Consulting, Technology Services och ett outsourcing bolag.
Sett till omsättningen är Accenture världens största konsultföretag, de redovisade nettointäkterna uppsteg till 28,6 miljarder dollar år 2013.

 

Tillväxtplattformar
Accenture har skapat olika plattform för tillväxt. Utgångspunkten är funktionalitets- och teknikområden från vilka Accenture skapar och levererar kundanpassade lösningar till sina uppdragsgivare. Man täcker in områden som affärs-, teknik- och verksamhetsstrategier i sina erbjudanden till klienterna från plattformen Accenture Strategy som lanserades i december 2013.

Nästa plattform för tillväxt är Accenture Digital som tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring, mobilitetstjänster och analys.

Man skulle kunna säga att IT är det som i grunden förenar hela vidden av Accentures know how som erbjuds klienterna på värlsmarknaden. Allt från systemintegration, teknologi-konsulting och outsourcingmöjligheter av IT.  Den största andelen av arbetskraften som arbetar med tjänster och lösningar återfinns på den plattform som heter Technology growth platform.

Vid outsourcing av affärsprocesser är man specialiserad på specifika verksamhetsområden hos klienten; som HR, inköp, finans och redovisning. Accenture erbjuder tjänster av mer branschspecifik natur för det fall ett behov hos klienterna detekterats.Accenture 1

 

Geografisk hemvist
Accenture är baserat i Dublin, Irland, sedan den 1 september 2009. Då Accenture dessutom är ett multinationellt globaliserat företag har det också filialer och kontor runt om i världen. Man anpassar sig till olika regionala, nationella och lokala regulationer och konventioner och är även representerade i Sverige.

Accenture finns representerat i 56 länder, har klienter i 200 städer som på olika sätt tas omhand av omkring totalt 281.000 anställda. Uppdragsgivare på den globala marknaden medför att Accenture kan bygga upp sin kompetens då man erhåller erfarenheter från företag med olika etnicitet och företagskulturell bakgrund. Bland Accentures klienter återfinns 91 av Fortune Global 100-företagen och mer än 75 % av Fortune Global 500-företagen.

 

Accentures rötter
Accenture kom till 1953 då den blev en division inom revisionsbyrån Arthur Andersen. En division med konsultverksamhet inom områdena affärer och teknologi.
Det var den 1 januari 2001 som Andersen Consulting beslutade att ändra namnet till Accenture.

originmag