CapGemini

Capgemini är ett av världens största konsultföretag inom IT & Management. Ägare är Cap Gemini S.A. i Frankrike, således ett stort franskt bolag som tillika är noterat på Parisbörsen.
Koncernen bedriver sin verksamhet under tre företagsnamn. Vart och ett av dem är ett i sig självständigt bolag.

Bolaget Capgemini bedriver en global verksamhet genom affärsområdena Technology och Outsourcing. Capgemini Consulting är det bolag som bedriver konsultverksamhet inom området “strategi och transformation” på global basis.

Företaget Sogeti bedriver konsultverksamhet på den lokala marknaden, erbjudandet består i högkvalitativa IT-konsulttjänster.

 

Hemvist
CapGemini har sin hemvist i Frankrike, fast man har över 120.000 anställda världen över. Därmed är CapGemini ett av de största konsultbolagen inom både den europeiska och globala marknaden. En fjärdedel av de anställda återfinns i Frankrike, ytterligare en fjärdedel i Indien. Förutom Frankrike och Indien som sysselsätter runt en hälftenandel av koncernens anställda, finns bolaget etablerat i de flesta europeiska länder, USA och i flera länder i resten av världen. I Sverige har CapGemini omkring 2 500 anställda.

 

Företagets rötter
Rötterna till CapGemini återfinns i datakonsultföretaget Sogeti som bildades 1967. Bolaget gick ihop med C.A.P., ett annat franskt IT-bolag 1975 och inom en relativt snar tidshorisont gick man ihop med det amerikanska konsultbolaget Gemini. Namnet Cap Gemini Sogeti kom att antas.

Bolaget etablerar sig på olika marknader genom uppköp av andra konsultverksamheter. I Storbritannien köpte man IT-konsultföretaget Hoskyns 1990. I Nederländerna köpte man 1992, på motsvarande sätt Volmac. CapGemini köpte Ernst & Young Consulting från amerikanska Ernst & Young år 2000.CapGemini 2

 

CapGemini i Sverige
CapGEmini etablerades i Sverige genom köpet av Bror Andersson AB. Därefter skedde expansionen organiskt genom egen tillväxt och genom företagsköp.  Man övertog bland andra Data Logic 1988, Accept Data 1989, Sypro 1990 och Programator 1992.

CapGEmini i Sverige är liksom moderbolaget uppdelat i Capgemini, Sogeti och Capgemini Consulting.

 
Ett framgångsrikt företag har som en delstrategi att cheferna i verksamheten har en ledarskapsutbildning. Advantum Kompetens erbjuder utbildning i ledarskap; utbildningar som är goda långsiktiga investeringar för framgångsrika företag.

originmag