Tieto

Tieto hette tidigare TietoEnator. Det är ett finsk-svenskt IT-konsultföretag som har ungefär 14 000 anställda. Bolaget är en jätte i branschen, och är verksamma i trettio olika länder med fysiska kontor i hela tjugofem länder. De har kunder inom en rad olika branscher, till exempel bank- och finanssektorn, telekomsektorn, hälso- och sjukvårdssektorn, skolsektorn och skogsindustrisektorn.

Tieto bildades formellt år 1999, då det finska företaget Tieto gick ihop med det svenska Enator. Bolagets historia kan dock sägas ha börjat långt tidigare än så, eftersom den äldsta av parterna i sammanslagningen, Tieto, grundades redan 1968. Då hette bolaget Tietotehdas Oy, och de fanns på den tiden i Esbo i Finland. Ganska snabbt började dock IT-konsultbolaget arbeta med prestigefulla kunder som Union Bank of Finland och ett antal företag inom skogsindustrin. Under 1970- och 1980-talen utökade företaget sin verksamhet till att omfatta persondatorer och utveckling av IT-system. Tieto kunde med sitt kapital genomföra en rad förvärv av andra företag under 1990-talet, och växte på det sättet tills de hade ungefär 6 500 anställda. Kulmen av utvecklingen kom så i slutet av 1900-talet, då de slog sig ihop med Enator, som hade runt 6 000 anställda, och blev TietoEnator. År 2008 bytte företaget namn till att heta endast Tieto.Kimmo_Alkio

Under 2000-talet såg Tieto möjligheterna med den ökade (och ständigt ökande) globaliseringen i världen, och började satsa på den internationella marknaden. Efter bara tre år tog dock bolaget en ny riktning igen, och återvände sitt fokus till den nordiska marknaden.

Det blev tydligt hur stor del av samhället som är beroende av Tietos tjänster då ett hårdvarufel i ett av Tietos svenska datacenter skapade stora problem för deras kunder år 2011. Bland annat kunde Apoteket inte hantera e-recept, och Bilprovningen fick genomföra besiktningar manuellt. Även banken SBAB och Stockholms stad drabbades. Tieto löste problemet fem dagar senare, men under nästan en vecka var flera viktiga samhällsfunktioner ur spel.

Om du själv funderar på att ge dig in i IT-konsultbranschen som frilansare kommer du till en början att ha mycket att tänka på och mycket att hålla reda på. Du kan göra dig själv en tjänst genom att anlita Fakturino för att hjälpa dig med factoring. Då har du i alla fall en sak mindre att tänka på.

originmag